ขอความเห็นใจ

โดย: ผู้ใช้ถนนทุกวัน [IP: 118.173.226.xxx]
เมื่อ: 2018-10-03 16:09:20
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างรางคู่ ช่วงหมู่บ้านพุลศิริ เฟส2 ช่วยดำเนินการบรรเทาทุกข์กับผู้ใช้ถนน และผู้ขับขี่จักรยานยนต์สญจรไปมา ขณะนี้น้ำจะท่วมถนนอยู่แล้วครับ ช่วยดูแลพวกเราด้วย จะเป็นเกาะแม้วกันอยู่แล้ว ลำบากสุดๆๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 18,470