งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562


  • สัญญาที่ 1 -จัดผู้ให้สัญญาณขณะมีการปฏิบัติงานยกบนที่สูง -ติดตั้งป้ายเตือน พื้นที่หน้างานฉะเชิงเทรา - AUDIT คปอ.

  • สัญญาที่ 1 -ตรวจสอบอุปกรณ์งานยก -ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ทำความสะอาดร่องรางรถไฟจุดทางข้ามบางน้ำเปรี้ยว

  • สัญญาที่ 1 -ตรวจสอบอุปกรณ์งานยก พื้นที่คลอง 19 -ตรวจสอบถังดับเพลิง พื้นที่บางน้ำเปรี้ยว -ติดตั้งป้ายเตือน พื้นที่ฉะเชิงเทรา

  • สัญญาที่ 1 - เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว - ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - สวมใส่อุปกรณ์ PPE. เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
Visitors: 10,759