งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562


  • สัญญาที่ 1 -จัดผู้ให้สัญญาณขณะมีการปฏิบัติงานยกบนที่สูง -ติดตั้งป้ายเตือน พื้นที่หน้างานฉะเชิงเทรา - AUDIT คปอ.


Visitors: 9,354