กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562


  • -การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 33 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องป...


Visitors: 9,354