เดือนตุลาคม 2561

สัญญาที่ 1

ตรวจสอบอุปกรณ์งานยก

 

-  ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

- ทำความสะอาดร่องรางรถไฟจุดทางข้ามบางน้ำเปรี้ยว

Visitors: 16,418