เดือนกันยายน 2561

สัญญาที่ 1

จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรและคนกำลังทำงาน

 

- เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว

 

-  AUDIT คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

 

Visitors: 16,418