เดือนสิงหาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

 

ประชุม  และเดิน AUDIT SAFETY PATROL

 

Visitors: 16,418