เดือนกรกฎาคม 2561

สัญญาที่ 1

- ปิดล้อมพื้นที่หลุมลึกและบริเวณพื้นที่เขตก่อสร้าง


- ประชุม และ เดิน  AUDIT SAFETY PATROL


- ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

Visitors: 16,418