เดือนพฤษภาคม 2561

สัญญาที่ 1

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน

- เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว

-ประชุม และ เดิน  AUDIT SAFETY PATROL

Visitors: 16,418