มีนาคม 2561

                ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 


ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 


  

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 และ 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 

Visitors: 18,430