กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2561


  • - การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 16:00 น. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเ...

  • การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ครั้งที่ 22(5/2561) งวดที่ 26 การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ครั้งที่ 22 งวดที่ 26 ประจำเดือนเมษายน 2561 ผลงานระหว่างวันที...

  • - การประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม...

  • - การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 29 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องปฏิ...

  • -การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 30 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องปร...

  • -การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 31 ประจำเดือนกันยายน 2561 เมื่อวันที่31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประช...

  • -การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา งวดที่ 32 ประจำเดือนตุลาคม 2561 เมื่อวันที่28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 ณ ห้อง...


Visitors: 17,690