กุมภาพันธ์ 2561

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

  

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

  

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 และ 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 

 

Visitors: 18,429