การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561


  • สัญญาที่ 1 - Audit EIA - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การทำงาน - ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน สัญญาที่ 2 - การจัดการเรื่องขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การรวบรวมขยะเพื่อส่งกำจัด ...

  • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การทำงาน - ทำความสะอาดบริเวณหน้างาน สัญญาที่ 2 วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเ...

  • สัญญาที่ 1 - ทำความสะอาดจุดทางข้ามรางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว กม.78 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชน -Audit EIA.

  • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชน - ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน

  • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น

  • สัญญาที่ 1 - การตรวจสอบทางลักผ่าน กม.64 - การตรวจสอบทางลักผ่าน กม.65

  • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หน้างานและชุมชน

  • สัญญาที่ 1 ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน ทำความสะอาดรางรถไฟบริเวณจุดทางข้ามบางน้ำเปรี้ยว

  • สัญญาที่ 1 - AUDIT EIA - สเปรย์น้ำดับฝุ่น


Visitors: 5,377