การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561


 • สัญญาที่ 1 - Audit EIA - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การทำงาน - ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน สัญญาที่ 2 - การจัดการเรื่องขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การรวบรวมขยะเพื่อส่งกำจัด ...

 • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การทำงาน - ทำความสะอาดบริเวณหน้างาน สัญญาที่ 2 วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเ...

 • สัญญาที่ 1 - ทำความสะอาดจุดทางข้ามรางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว กม.78 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชน -Audit EIA.

 • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชน - ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน

 • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น

 • สัญญาที่ 1 - การตรวจสอบทางลักผ่าน กม.64 - การตรวจสอบทางลักผ่าน กม.65

 • สัญญาที่ 1 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หน้างานและชุมชน

 • สัญญาที่ 1 ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน ทำความสะอาดรางรถไฟบริเวณจุดทางข้ามบางน้ำเปรี้ยว

 • สัญญาที่ 1 - AUDIT EIA - สเปรย์น้ำดับฝุ่น

 • สัญญาที่ 1 -AUDIT EIA -สเปรย์น้ำดับฝุ่น

 • สัญญาที่ 1 - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้างาน - สเปรย์น้ำดับฝุ่น

 • สัญญาที่ 1 -จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้างาน -ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน


Visitors: 17,694