เดือนมกราคม 2561

สัญญาที่ 1

- กิจกรรม Safety Toolbox talk ผู้ควบคุมงาน ประจำสัปดาห์ 


 - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัยกลุ่มย่อย Toolbox Talk คลอง 19

 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

- ประชุม คปอ.

 

สัญญาที่ 1 

 - อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่/ผู้รับเหมา 


- การประชุมและตรวจร่วมความปลอดภัยบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างระหว่าง AMP สัญญา 1 และสัญญา 2

 

Visitors: 16,418