งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2561


  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรม Safety Toolbox talk ผู้ควบคุมงาน ประจำสัปดาห์ - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัยกลุ่มย่อย Toolbox Talk คลอง 19 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประชุม คปอ. สัญญาที่ 1 - อบ...

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวมใส่อุปกรณ์ PPE. เหมาะสมกับสภาพการทำงาน - จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน - ประชุม คปอ. - เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟคลอง 19 และบ...

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ - จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน -เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ -ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน -เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า -ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน -เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว -ประชุม และ เดิน AUDIT SAFETY PATROL

  • สัญญาที่ 1 - ซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หน้างานและชุมชน

  • สัญญาที่ 1 - ปิดล้อมพื้นที่หลุมลึกและบริเวณพื้นที่เขตก่อสร้าง - ประชุม และ เดิน AUDIT SAFETY PATROL -ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

  • สัญญาที่ 1 ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน ประชุม และเดิน AUDIT SAFETY PATROL

  • สัญญาที่ 1 -จัดผู้ให้สัญญาณขณะเครื่องจักรและคนกำลังทำงาน -เดินตรวจสอบจุดข้ามทางรถไฟบางน้ำเปรี้ยว -AUDIT คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)
Visitors: 5,377