กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559


  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานีรถไฟองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ...

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีการประชุมนัดพิเศษระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะว...

  • เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีการประชุมนัดพิเศษระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวัน...

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งค...

  • การกระจายสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ดำเนินการกระจายสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์จำนวน 100 ชุด ในพื้นที่ชุมชน ดังนี้ สถานีวิทยุชุมชนวิหารแดง ร้านค้า ผู้นำชุมชนพื้นที่ อบต.เจริญธรรม ...

  • ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่...

  • ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 – 25 พฤศจิกายน 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก...

  • ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเ...


Visitors: 17,695