เดือนพฤษภาคม 2560

สัญญาที่ 1

- ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ซ่อมแซมถนนให้ชุมชน (บางน้ำเปรี้ยว)

- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น (บางน้ำเปรี้ยว)

- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่นและกวาดถนน (โพรงอากาศ)

- ทำความสะอาดร่องรางรถไฟ  บริเวณจุดทางข้ามไป – มา (กม.99)

 

สัญญาที่ 2

- วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

   โดย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP

2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)

3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

   พื้นที่ตรวจสอบ

1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานสะพาน งานบดอัดดิน (Embankment)

2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) 

3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่) 

4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

   ทั้งนี้การ Audit ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน


- การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น : 

   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560 (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) , 20 พฤษภาคม 2560 (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่)    
   ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอด


- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์ :

   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 21  พฤษภาคม  2560
   เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน
 
  
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

 

-  ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมากับชุมชน กิจกรรมโครงการปันความสุข ปันรอยยิ้มให้น้อง ณ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 


- การจัดรถน้ำสเปรย์น้ำลดฝุ่นบริเวณถนนหน้างานเพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นสู่ชุมชน


จัดให้มีการคลุมผ้าใบปิดมิดชิดสำหรับรถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของออกภายนอกโครงการ

Visitors: 18,472