เดือนกรกฎาคม 2560

สัญญาที่ 1

- ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

 
- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น
 
- ทำความสะอาดร่องรางรถไฟ  บริเวณจุดทางข้ามไป - มา 
 
- ทำความสะอาดถนน

 

สัญญาที่ 2

 - วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 

   โดย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP

2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)

3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

   พื้นที่ตรวจสอบ

1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานสะพาน งานบดอัดดิน (Embankment)

2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) 

3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่) 

4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

   ทั้งนี้การ Audit ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
 

 - การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด  20 กรกฎาคม 2560 
   จุดตรวจวัด  Sta. 147 + 400 (ทำการตรวจวัดบริเวณที่มีพนักงานปฏิบัติงาน)
   ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอด


การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 23 กรกฎาคม  2560 
   เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน


ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  


Visitors: 18,473