เดือนกันยายน 2560

สัญญาที่ 1

- ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560

- มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น

- ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน

- จัดเก็บขยะในพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย

สัญญาที่ 2

- วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13:15 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนกันยายน 2560 

โดย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP

2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)

3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

   พื้นที่ตรวจสอบ

1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานปรับพื้นระดับ งานเตรียมพื้นที่สำหรับทำรางระบายน้ำ งานลงหินบัลลาสต์ เตรียมการวางหมอนรถไฟ  

2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) 

3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่) 

4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

   ทั้งนี้การ Audit ประจำเดือนกันยายน 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
 
 
- การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 19 กันยายน 2560 
   จุดตรวจวัดอุโมงค์ฝั่งวิหารแดง (ทำการตรวจวัดบริเวณที่มีพนักงานปฏิบัติงาน)    
   ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอด
 
 
- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์
   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 24  กันยายน  2560      
   เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 
 
 
Visitors: 18,472