เดือนตุลาคม 2560

สัญญาที่ 1

 

 

สัญญาที่ 2

- วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนตุลาคม 2560 

   โดย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท AMP

2. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (UAE)

3. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

   พื้นที่ตรวจสอบ

1. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ การดำเนินงานปรับพื้นระดับ งานเตรียมพื้นที่สำหรับทำรางระบายน้ำ งานลงหินบัลลาสต์ เตรียมการวางหมอนรถไฟ  

2. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง) 

3. พื้นที่ก่อสร้างระหว่างสถานีวิหารแดง-สถานีบุใหญ่ (อุโมงค์ฝั่งบุใหญ่) 

4. สำนักงานชั่วคราว ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

   ทั้งนี้การ Audit ประจำเดือนตุลาคม 2560 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญา 2 ได้ดำเนินการแก้ไขตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การติดตามตรวจสอบการวัดฝุ่น

   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 19 กันยายน 2560 

   จุดตรวจวัด อุโมงค์ฝั่งวิหารแดง (ทำการตรวจวัดบริเวณที่มีพนักงานปฏิบัติงาน)     

   ดัชนีที่ตรวจวัด จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นทุกขนาด และฝุ่นขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอด

- การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์

   วันที่ตรวจวัดล่าสุด 22  ตุลาคม 2560      

   เวลาที่ตรวจวัด ตรวจวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 

Visitors: 18,473