งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2559


  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัยกลุ่มย่อย (Toolbox Talk) - หยุดการปฏิบัติงานช่วงขบวนรถไฟผ่าน - จัดให้มีทีมจราจร เพื่อป้องกันอัน...

  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรมออกกำลังกาย - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัยกลุ่มย่อย (Toolbox Talk) -ประชุมประจำสัปดาห์ของงานความปลอดภัย (Safety Meeting) -ตรวจสอบสภาพเครื่องตอกเสาเข็ม -สเปรย...

  • สัญญาที่ 1 - อบรมพนักงานเข้าใหม่ - ตรวจสภาพเครื่องตอกเสาเข็ม -ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกติดเครน -ประชุมส่วนงานความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบพื้นที่หน้างานด้านความปลอดภัย -สเปรย์น...

  • สัญญาที่ 1 - ประชุมส่วนงานความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบพื้นที่หน้างานด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง - กั้นแนวพื้นที่ปฏิบัติงานให้เห็นเด่นชัด - จ...

  • สัญญาที่ 1 - ประชุมส่วนงานความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ - ทดสอบ ตรวจสอบ เครื่องจักรก่อนใช้งาน (ออก ปจ.2) - สาธิตการยก การผูกมัดชิ้นงานที่ถูกต้องและปลอดภัย - การสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติ...

  • สัญญาที่ 1 - กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย Safety talk พร้อมสาธิตการใช้หินเจียร - ประชุมส่วนงานความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรพร้อมติด สติกเกอร์ - ให้เครื่องตอกเสาเข...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบพื้นที่หน้างานด้านความปลอดภัยโดยร่วมกับที่ปรึกษา -จากการตรวจสอบหน้างาน ที่ปรึกษาแจ้งให้แก้ไข ปลายสลิงหมวกชำรุด - แก้ไขบริเวณคันทางรถไฟที่ ดินสไลด์ - คณะ...

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์งานยก ก่อนใช้งาน - ประชุมส่วนงานความปลอดภัยประจำสัปดาห์ - ส่วนงานความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่หน้างานประจำสัปดาห์ - ปัก SHEET PILE งานหลุมลึก ป้องก...

  • สัญญาที่ 1 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า – อุปกรณ์งานยก ประจำเดือน - ตรวจสอบถังดับเพลิงประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบระดับขา TOWER CRANE ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สัญญาที่ 2 - อบรมความปลอดภัย...
Visitors: 17,690