การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2560


 • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สัญญาที่ 2 -รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแว...

 • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รูปที่ 1 การซ่อมแซมถนน รูปที่ 2มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น รูปที่ 3มีก...

 • สัญญาที่ 1 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 - มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - มีการทำความสะอาดพื้นถนน สัญญาที่ 2 -รายงา...

 • สัญญาที่ 1สัญญาที่ 2

 • สัญญาที่ 1 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 -ซ่อมแซมถนนให้ชุมชน (บางน้ำเปรี้ยว) - มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น (บางน้ำเปรี...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • สัญญาที่ 1 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 -มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น -ทำความสะอาดร่องรางรถไฟ บริเวณจุดทางข้ามไป - มา...

 • สัญญาที่ 1 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 - มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - ทำความสะอาดร่องรางรถไฟ บริเวณจุดทางข้ามไป –...

 • สัญญาที่ 1 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 - มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - ทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน - จัดเก็บขยะในพ...

 • สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 -วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือนตุลาคม...

 • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 - มีการสเปรย์น้ำดับฝุ่น - จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้างาน -...

 • สัญญาที่ 1 - สัญญาที่ 2 วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. ดำเนินการตรวจประเมินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟทางคู่ สัญญา 2 ประจำเดือ...


Visitors: 17,690