การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2559


  • มีรายละเอียดดังนี้- จัดการขยะและน้ำเสียบริเวณที่พักไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง - ทำความสะอาดร่วมกับชุมชนประจำเดือน

  • สัญญาที่ 1 ส่งแผนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 เมษายน 2559

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 3 ฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้แก่ 1. ที่ปรึกษา 2. ผู้รับจ้าง 3. UAE สัญญาที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภ...

  • สัญญาที่ 1 - ทาง Third Party จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 59 - ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ...

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สัญญาที่ 2 การตรวจนับจำนวนไม้ในพื้นที่โครงการ ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎ...

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3ฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สัญญาที่ 2 การขออนุญาตตัดไม้ มีการเข้าหารือร่วมระหว่าง 1. สำนักงานทรัพยาก...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สัญญาที่ 2 - การขออนุญาตตัดไม้ :วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไ...

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาที่ 2 - รายงานผลการปฏิบัติตา...

  • สัญญาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วม 3 ฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สัญญาที่ 2 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้...


Visitors: 17,695