ติดต่อเรา

                        ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

                         สำนักงานโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
                         ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

 
ที่ตั้ง :  สถานีรถไฟองครักษ์
จังหวัด :  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :  26120
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  037-349-736
แฟกซ์ :  037-349-736
 อีเมล :  amp.csck@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.srt-ckk.com/
   
   

ผู้รับจ้าง         สัญญาที่ 1      บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
                                      นายอมรเทพ ลัทธิ   โทร. 081-620-9735

                    สัญญาที่ 2      บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
                                      นายสุรชาติ แดงดง  โทร. 094-294-4268

ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMP 
                                      บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
                                      บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
                                      บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

สำนักงานที่ปรึกษา                  คุณนัฐนินทร์ เพียรเจริญ   ฝ่ายวิศวกรรม   โทร: 037-349-736

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน               โทร: 095-370-9311

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,695