โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก" ช่วงฉะเชิงเทรา คลองสิบเก้า แก่งคอย "โครงการฯนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน”

             โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก            

ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย


“โครงการฯนี้ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน”

Visitors: 18,431